Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedury przyjęcia do DPS

PROCEDURY 

PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA

DO DOMU  POMOCY SPOŁECZNEJ 

W  WOLI  CHRUŚCIŃSKIEJ

 

1. Przyjęcie mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej następuje na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Powiatu Kutnowskiego.

 

2. Dyrektor Domu wystosowuje „Zaproszenie” dla przyszłego mieszkańca zawierające:

 • datę przybycia
 • informację dotyczącą dostarczenia dokumentów tożsamości (np. dowód osobisty),
 • informację dotyczącą dostarczenia aktualnej dokumentacji leczenia,
 • informację dotyczącą  zabrania ze sobą niezbędnych rzeczy osobistych,
 • informację o powiadomieniu DPS w razie niemożności przybycia w ustalonym terminie

 

3.  Przed przyjęciem do Domu pracownik socjalny ustala aktualną sytuację socjalno - bytową tej osoby w jej miejscu zamieszkania lub pobytu.

 

4. Przyjęcia mieszkańca do Domu dokonują z upoważnienia Dyrektora:

 • Kierownik Działu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego,
 • Pracownik Socjalny,
 • Pielęgniarka.

 

5. Pielęgniarka sprawdza stan higieny osobistej nowego mieszkańca i przywiezionej garderoby, ustalając ewentualne niezbędne działania, oraz:

 • wskazuje mieszkańcowi jego łóżko w pokój mieszkalnym,
 • szafę i szafkę,
 • miejsce na sali jadalnej,
 • przedstawia mieszkańca personelowi i współmieszkańcom.

/ W przypadku nie posiadania przez przybyłego mieszkańca niezbędnych środków czystości i odzieży powyższe artykuły zapewnia Dom./

 

6.  Kierownik Działu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego z Pracownikiem Socjalnym zapoznają mieszkańca z obowiązującym przepisami tj.:

 • Regulaminem Domu,
 • Prawami i obowiązkami mieszkańców,
 • Regulaminem samorządu mieszkańców,
 • Regulaminem postępowania  z depozytami wartościowymi i pieniężnymi.

oraz ustalają z mieszkańcem wstępne warunki pobytu i przedstawiają zakres usług świadczonych przez Dom.

 

7.  Za zgodą mieszkańca lub jego opiekuna prawnego, dowód tożsamości mieszkańca i inne legitymacje zdeponowane zostają u Pracownika Socjalnego Domu.

 

8.  Pracownik Socjalny powiadamia niezwłocznie organ rentowy o zmianie miejsca pobytu mieszkańca, dokonuje czynności meldunkowych i przyjmuje zobowiązanie mieszkańca lub opiekuna prawnego dotyczące odpłatności, upoważnienia dotyczące odpłatności za leki, środki opatrunkowe i pomocnicze, oświadczenie o stanie majątkowym.

 

9.  Każdy nowoprzyjęty mieszkaniec składa deklarację do lekarza POZ.

10. Po przeanalizowaniu dokumentacji leczniczej, Kierownik Działu O-P z pielęgniarką ustala termin badania przez lekarza internistę i lekarza psychiatrę oraz potrzebę ewentualnych konsultacji specjalistycznych.

 

11. Nowoprzyjęty mieszkaniec, w miarę swoich możliwości wybiera spośród personelu pracownika pierwszego kontaktu, który zajmuje się nim w sposób szczególny, wspierając go we wszelkich poczynaniach. W razie niemożności dokonania samodzielnego wyboru w jego imieniu wyboru dokonuje kierownictwo zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

 

12. O przyjęciu do DPS osoby skierowanej Dyrektor Domu zawiadamia niezwłocznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie i Ośrodek Pomocy Społecznej, który skierował mieszkańca do DPS, a w przypadku skierowania na podstawie postanowienia sądowego, Sąd, który wydał w/w orzeczenie.

 

 

Podstawa prawna.

 1. Art. 55  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Z 2008 r. nr.115, poz. 728.
 2. Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr. 115, poz. 728).

§ 8 – 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr.217,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Stachecki 27-10-2016 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Stachecki 27-10-2016 08:55