Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedury przyjęcia do DPS

PROCEDURY 

PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA

DO DOMU  POMOCY SPOŁECZNEJ 

W  WOLI  CHRUŚCIŃSKIEJ

 

1. Przyjęcie mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej następuje na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Powiatu Kutnowskiego.

 

2. Dyrektor Domu wystosowuje „Zaproszenie” dla przyszłego mieszkańca zawierające:

 • datę przybycia
 • informację dotyczącą dostarczenia dokumentów tożsamości (np. dowód osobisty),
 • informację dotyczącą dostarczenia aktualnej dokumentacji leczenia,
 • informację dotyczącą  zabrania ze sobą niezbędnych rzeczy osobistych,
 • informację o powiadomieniu DPS w razie niemożności przybycia w ustalonym terminie

 

3.  Przed przyjęciem do Domu pracownik socjalny ustala aktualną sytuację socjalno - bytową tej osoby w jej miejscu zamieszkania lub pobytu.

 

4. Przyjęcia mieszkańca do Domu dokonują z upoważnienia Dyrektora:

 • Kierownik Działu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego,
 • Pracownik Socjalny,
 • Pielęgniarka.

 

5. Pielęgniarka sprawdza stan higieny osobistej nowego mieszkańca i przywiezionej garderoby, ustalając ewentualne niezbędne działania, oraz:

 • wskazuje mieszkańcowi jego łóżko w pokój mieszkalnym,
 • szafę i szafkę,
 • miejsce na sali jadalnej,
 • przedstawia mieszkańca personelowi i współmieszkańcom.

/ W przypadku nie posiadania przez przybyłego mieszkańca niezbędnych środków czystości i odzieży powyższe artykuły zapewnia Dom./

 

6.  Kierownik Działu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego z Pracownikiem Socjalnym zapoznają mieszkańca z obowiązującym przepisami tj.:

 • Regulaminem Domu,
 • Prawami i obowiązkami mieszkańców,
 • Regulaminem samorządu mieszkańców,
 • Regulaminem postępowania  z depozytami wartościowymi i pieniężnymi.

oraz ustalają z mieszkańcem wstępne warunki pobytu i przedstawiają zakres usług świadczonych przez Dom.

 

7.  Za zgodą mieszkańca lub jego opiekuna prawnego, dowód tożsamości mieszkańca i inne legitymacje zdeponowane zostają u Pracownika Socjalnego Domu.

 

8.  Pracownik Socjalny powiadamia niezwłocznie organ rentowy o zmianie miejsca pobytu mieszkańca, dokonuje czynności meldunkowych i przyjmuje zobowiązanie mieszkańca lub opiekuna prawnego dotyczące odpłatności, upoważnienia dotyczące odpłatności za leki, środki opatrunkowe i pomocnicze, oświadczenie o stanie majątkowym.

 

9.  Każdy nowoprzyjęty mieszkaniec składa deklarację do lekarza POZ.

10. Po przeanalizowaniu dokumentacji leczniczej, Kierownik Działu O-P z pielęgniarką ustala termin badania przez lekarza internistę i lekarza psychiatrę oraz potrzebę ewentualnych konsultacji specjalistycznych.

 

11. Nowoprzyjęty mieszkaniec, w miarę swoich możliwości wybiera spośród personelu pracownika pierwszego kontaktu, który zajmuje się nim w sposób szczególny, wspierając go we wszelkich poczynaniach. W razie niemożności dokonania samodzielnego wyboru w jego imieniu wyboru dokonuje kierownictwo zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

 

12. O przyjęciu do DPS osoby skierowanej Dyrektor Domu zawiadamia niezwłocznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie i Ośrodek Pomocy Społecznej, który skierował mieszkańca do DPS, a w przypadku skierowania na podstawie postanowienia sądowego, Sąd, który wydał w/w orzeczenie.

 

 

Podstawa prawna.

 1. Art. 55  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Z 2008 r. nr.115, poz. 728.
 2. Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr. 115, poz. 728).

§ 8 – 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr.217,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Stachecki 27-10-2016 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Stachecki 27-10-2016 08:55